Thursday, April 1, 2010 By: kasihibu

Hari Bomba dan PenyelamatTerima kasih diatas  pengorbanan dan jasa yang telah diberikan oleh
semua pegawai dan anggota bomba kepada masyarakat dan negara.


0 jeJari meNulis: